CHIM RUỒI MẬT HOA – THE SWEETEST LOVE

“The sweetest nectar is within!”

Truyền thuyết kể rằng, chim ruồi mang thông điệp du hành thời gian, mang đến hy vọng về tình yêu, niềm phấn khởi và những bữa tiệc mừng.

Traqué mang hình ảnh chim ruồi vào trong thiệp cưới với hàm ý tình yêu chân thành, bất diệt như những “kẻ hút mật hoa” hào phóng và tận tâm.

Inspiration

Additional Information