FIRST LOVE OF SPRING

Hoa giọt tuyết (Snowdrop) luôn là những bông hoa xuất hiện đầu tiên, báo hiệu mùa xuân đến. Những bông hoa “tình đầu của mùa xuân” – First Love of Spring này hiện thân cho sự hy vọng và một tình yêu nép mình, nhường nhịn, thấu hiểu.

Inspiration

Additional Information