IMMORTAL LOVE

Mang sắc xanh của sự bâng khuâng, thương nhớ và hương thơm ấm áp, ngọt ngào như trái chín đầu mùa, bộ thiệp cưới Immortal Love với nhành hoa Forget-me-not là hiện thân của tình yêu thuỷ chung, sâu sắc đến cuối cuộc đời.

Inspiration

Additional Information