Liễn Xuân Tân Sửu 2021

Phúc được trao tặng là phúc phần lại nhân lên.
Lộc được gửi đi là nhận lại muôn vàn Lộc.
Thọ trong lời chúc là chiêm nghiệm sự hữu hạn con người, trong lòng vô hạn của đất trời.
– Mỗi set liễn có thể dùng để dán cho 1 cặp dưa hấu và trang trí, gồm: Phúc – Lộc – Thọ.
– Artwork do họa sĩ Bùi Ngân của Traqué thiết kế.
– Hình ảnh được ép kim sắc nét trên nền giấy dày dặn, cao cấp.

Mô tả

Phúc được trao tặng là phúc phần lại nhân lên.
Lộc được gửi đi là nhận lại muôn vàn Lộc.
Thọ trong lời chúc là chiêm nghiệm sự hữu hạn con người, trong lòng vô hạn của đất trời.
– Mỗi set liễn có thể dùng để dán cho 1 cặp dưa hấu và trang trí, gồm: Phúc – Lộc – Thọ.
– Artwork do họa sĩ Bùi Ngân của Traqué thiết kế.
– Hình ảnh được ép kim sắc nét trên nền giấy dày dặn, cao cấp.

Inspiration

Additional Information