TRẦU CAU NGHĨA TÌNH – LOVE OF MY LIFE

Bởi “miếng trầu là đầu câu chuyện” nên lễ dặm hỏi từ xưa đến nay, chưa khi nào thiếu tráp lễ trầu cau. Người Việt nhờ tráp cau, khay trầu mà thành duyên, gắn kết cả đời mà nên vợ nên chồng.  

Tình yêu tự thuở nào cũng là câu chuyện của nghĩa của tình. Của quan tâm và mến thương sâu đậm. Của lá trầu miếng cau bao bọc và ủ ấp nhau. Nếu bạn đang tìm mẫu thiệp phù hợp với đám cưới truyền thống của mình, chắc chắn bộ thiệp Trầu cau nghĩa tình – Love of my life sẽ khiến bạn hài lòng. 

Inspiration

Additional Information