Traqué Studio

Hello!

It' s nice to meet you here!

 • We are a studio founded in 2013, with the name inspired by a vegetable & herb village called Trà Quế, located just a few kilometres from Hoian ancient town, the UNESCO World Heritage Site.
 • We have workshops for nurturing your love of crafting, good drinks and great food for celebrating an ordinary day; and nice surprise hidden in treasure untold.
 • Our team does not aim to make a big change in your life. We work for creating a space that you can find meditation, search inside yourself and find pure enjoyment every single day.

  Co-Creation for Community

  See details

  Blog

  WE’RE HIRING: ACCOUNT MANAGER

      Xin chào các bạn! Traqué lại tìm bạn trẻ cùng đồng hành đây. Account Manager là người sẽ đại diện Traqué trực tiếp làm việc với khách hàng doanh nghiệp Hình thức:  Full-time; 6 ngày/ tuần Thời gian làm việc: buổi sáng 8h - 18h. Bạn được nghỉ 1 ngày trong tuần Mức thu ... ĐỌC TIẾP

  HIRING: SALES ASSISTANT (2)

  Xin chào các bạn! Traqué lại tìm bạn trẻ cùng đồng hành đây. Sale Assistant là người sẽ đại diện Traqué trực tiếp làm việc với khách hàng cá nhân, xử lý các đơn hàng bán lẻ online lẫn offline. Hình thức cộng tác: linh động, bạn có thể hợp tác với Traqué chế độ part-time hoặc full-time. Thời ... ĐỌC TIẾP