Traqué Studio

Hello!

It' s nice to meet you here!

 • We are a studio founded in 2013, with the name inspired by a vegetable & herb village called Trà Quế, located just a few kilometres from Hoian ancient town, the UNESCO World Heritage Site.
 • We have workshops for nurturing your love of crafting, good drinks and great food for celebrating an ordinary day; and nice surprise hidden in treasure untold.
 • Our team does not aim to make a big change in your life. We work for creating a space that you can find meditation, search inside yourself and find pure enjoyment every single day.

  Co-Creation for Community

  See details

  News

  THƯƠNG THÂN * THƯƠNG NHAU series

    Series phỏng vấn artist, local business và dự án chăm sóc cộng đồng giữa Sài Gòn giãn cách Vì Sài Gòn đang bị ảnh hưởng dịch bệnh nên chúng ta phải xa cách nhau quá. Không lê la cà phê, không phê pha quán bar, không gặp nhau ôm nhau tựa vô nhau kể chuyện ... ĐỌC TIẾP

  WE’RE HIRING: ACCOUNT MANAGER

      Xin chào các bạn! Traqué lại tìm bạn trẻ cùng đồng hành đây. Account Manager là người sẽ đại diện Traqué trực tiếp làm việc với khách hàng doanh nghiệp Hình thức:  Full-time; 6 ngày/ tuần Thời gian làm việc: buổi sáng 8h - 18h. Bạn được nghỉ 1 ngày trong tuần Mức thu ... ĐỌC TIẾP