Traqué Wedding Paper đang tìm kiếm Stationery Designer để cùng đồng hành. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thiết kế cho những sản phẩm in ấn, kỹ thuật số. Số lượng: 02 (full-time) Yêu cầu: Quyền lợi: Cách ứng tuyển Gửi Cover Letter & Portfolio qua email traq