Liên minh Nông đặc sản Việt Nam giới thiệu hộp quà Tết 2022 với khô heo mắc mật Tây Bắc, nụ quế thông Quảng Nam, mật dừa nước Cần Giờ… Thành viên liên minh gồm Phiên chợ Xanh tử tế (trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ